ER membership list
  For info on members click here
    Membership No. EA Affiliated 17-18 Joined Yrs 17-18 Subs Paid
1 Turner, John 10481 NO 31/08/1986 30.53 Honorary Member   Years calculated using  12/03/2017
2 Fordham, John 10238 NO 01/05/1992 24.86 Honorary Member  
3 Verna, Alfredo 10488 NO 30/09/1992 24.45 NO  
4 Wilson, Ian 10491 NO 01/06/1994 22.78 NO
5 Murfitt, Darren 10397 NO 16/09/1995 21.49 NO
6 Drury, Eric 10212 NO 01/11/1996 20.36 Honorary Member   To renew membership click HERE
7 Gipp, Peter 10255 NO 31/07/1997 19.62 Honorary Member  
8 Harris, Peter 10310 NO 01/05/1998 18.86 Honorary Member  
9 Howard, Stephen 10340 NO 17/01/2000 17.15 NO  
10 Campbell, Robert 10097 NO 20/08/2000 16.56 NO 2017-18 count = 9
11 Barker, Charlie 10008 NO 12/01/2001 16.17 Honorary Member
12 Crawford, John 10159 NO 22/01/2001 16.14 Honorary Member
13 Blatchford, Ian 10022 NO 25/01/2001 16.13 NO
14 Bramley, Birgitta 10064 NO 10/03/2001 16.01 NO
15 Etches, Adam 10232 NO 25/11/2001 15.30 NO Club Statistics 
16 Rutterford, Alan 10438 NO 01/04/2002 14.95 NO
17 Crisp, John 10166 NO 05/09/2002 14.52 NO
18 Vanderwesthuizen, Lana 10483 NO 01/08/2003 13.61 NO Average Age = 34.05
19 Saalau, Susanne 10442 NO 16/10/2003 13.41 NO Median Age = 36
20 d'Ayala, Max 10194 NO 06/01/2004 13.18 NO Youngest = 9
21 Mitchell, Keith 10392 NO 31/05/2004 12.78 NO Oldest = 80
22 Tate, Alex 10473 NO 22/09/2004 12.47 NO    
23 Chapman, Graham 10099 NO 15/10/2004 12.41 NO Category Number % of club
24 Butler, Michael 10095 NO 28/10/2004 12.37 NO Girl 35 12.20%
25 Foreman, Julie 10239 NO 01/12/2004 12.28 Honorary Member FJ 1 0.35%
26 Tovey, Stephen 10478 NO 17/10/2005 11.40 Honorary Member FS 24 8.36%
27 Greaves, Justin 10280 NO 10/01/2006 11.17 NO FV35 17 5.92%
28 Loveday, Glyn 10381 NO 25/04/2006 10.88 NO FV40 18 6.27%
29 Regan, Daniel 10423 NO 25/06/2006 10.71 NO FV45 11 3.83%
30 Greaves, Emma 10275 NO 21/11/2006 10.31 NO FV50 8 2.79%
31 Bramley, Nicola 10067 NO 30/01/2007 10.12 NO FV55 7 2.44%
32 Collins-Shirley, Samantha 10128 NO 20/02/2007 10.06 NO FV60+ 2 0.70%
33 Holgate, Craig 10331 NO 01/03/2007 10.03 NO Total Women 123 42.86%
34 Hardwick, Steven 10309 NO 25/04/2007 9.88 NO
35 Wilson, William 10494 NO 14/05/2007 9.83 NO Category Number % of club
36 Knight, Emily 10349 NO 10/07/2007 9.67 NO Boy 47 16.38%
37 Scaites-Stokes, Adrian 10443 NO 23/09/2007 9.47 NO MJ 4 1.39%
38 Dowdy, Nick 10199 NO 28/09/2007 9.46 NO MS 23 8.01%
39 O'Hanlon, Andy 10404 NO 16/02/2008 9.07 NO MV35 16 5.57%
40 Glover, John 10259 NO 15/04/2008 8.91 NO MV40 16 5.57%
41 Drane, Kieren 10210 NO 02/10/2008 8.44 NO MV45 12 4.18%
42 Holmes, Matthew 10335 NO 12/01/2009 8.17 NO MV50 18 6.27%
43 Courtney, Martin 10157 NO 27/01/2009 8.12 NO MV55 11 3.83%
44 Mann, Jason 10383 NO 17/04/2009 7.90 NO MV60 9 3.14%
45 Balmford, Andrew 10007 NO 06/07/2009 7.68 NO MV65 5 1.74%
46 Smith, Lionel 10459 NO 07/08/2009 7.60 Honorary Member MV70+ 3 1.05%
47 Kirby-Cook, Tony 10347 NO 10/09/2009 7.51 NO Total Men 164 57.14%
48 Wright, Esme 10496 NO 07/10/2009 7.43 NO
49 Pennington, Nathan 10413 NO 21/10/2009 7.39 NO Time served Yrs
50 Mould, David 10394 NO 25/10/2009 7.38 NO Average Years 4.30
51 Shackleton, Zoe 10445 NO 04/12/2009 7.27 NO Median Years 2.81
52 Wright, Lesley 10498 NO 20/02/2010 7.06 NO
53 Shortland, Robert 10454 NO 04/04/2010 6.94 NO
54 Blackmore, Ashley 10018 NO 04/04/2010 6.94 NO
55 Starr, Sarah 10465 NO 12/08/2010 6.58 NO
56 Reynolds, Miranda 10431 NO 25/08/2010 6.55 NO
57 Perez, Jose 10416 NO 02/11/2010 6.36 NO
58 Starr, Stephen 10471 NO 03/12/2010 6.27 NO
59 Leonard, Sharon 10362 NO 29/03/2011 5.95 NO
60 Leonard, Lewis 10358 NO 29/03/2011 5.95 NO
61 Webb, Robin 10489 NO 06/04/2011 5.93 NO
62 Rendell-Read, Jamie 10428 NO 03/05/2011 5.86 NO
63 Bonner, Louise 10035 NO 26/06/2011 5.71 NO
64 Aubry, Celine 10005 NO 26/06/2011 5.71 NO
65 Gwynn, Deryn 10284 NO 05/07/2011 5.69 NO
66 Gwynn, Rhys 10299 NO 06/07/2011 5.68 NO
67 Blencowe, Kirstie 10023 NO 25/07/2011 5.63 NO
68 Murray, Ciaran 10398 NO 17/08/2011 5.57 NO
69 Bracegirdle, Tom 10041 NO 19/09/2011 5.48 NO
70 Lewis, Anita 10368 NO 20/09/2011 5.48 NO
71 Ashman, Abbie 10004 NO 21/09/2011 5.47 NO
72 Fryer, Conan 10244 NO 08/11/2011 5.34 NO
73 Lewis, Gareth 10375 NO 05/12/2011 5.27 NO
74 Collins-Shirley, Fletcher 10120 NO 21/12/2011 5.22 NO
75 Baldwin, Jacqui 10006 NO 18/02/2012 5.07 NO
76 Bedingfield, Karl 10012 NO 12/03/2012 5.00 NO
77 Stares, Isaac 10463 NO 13/03/2012 5.00 NO
78 Sutton, Philip 10472 NO 02/04/2012 4.94 NO
79 Mould, Charlotte 10393 NO 16/05/2012 4.82 NO
80 Compton, Ioan 10129 NO 09/07/2012 4.67 NO
81 Evans, Samuel 10235 NO 26/09/2012 4.46 NO
82 Reynolds, Nigel 10432 NO 27/09/2012 4.46 NO
83 Anderson, Nadine 10003 NO 27/09/2012 4.46 NO
84 Harwood, Suzanne 10311 NO 17/10/2012 4.40 NO
85 Thompson, Andrew 10476 NO 23/10/2012 4.39 NO
86 Cushing, Alan 10169 NO 24/10/2012 4.38 NO
87 Hayes, Shara 10315 NO 26/10/2012 4.38 NO
88 Course, Naomi 10154 NO 30/10/2012 4.37 NO
89 Leonard, Kara 10356 NO 31/10/2012 4.37 NO
90 Booth, Anne 10037 NO 03/11/2012 4.36 NO
91 Pegington, Ruth 10412 NO 05/11/2012 4.35 NO
92 Robinson, Jane 10434 NO 08/11/2012 4.34 NO
93 Brown, Caroline 10088 NO 12/11/2012 4.33 NO
94 Blencowe, Mollie 10031 NO 27/11/2012 4.29 NO
95 Thompson, Lee 10477 NO 11/12/2012 4.25 NO
96 West, Kelly 10490 NO 27/12/2012 4.21 NO
97 Cook, Ben 10142 NO 28/12/2012 4.21 NO
98 Cook, Charlotte 10146 NO 28/12/2012 4.21 NO
99 Presland, Steve 10422 NO 06/01/2013 4.18 NO
100 Haggart, Robert 10304 NO 06/01/2013 4.18 NO
101 Parker, Richard 10409 NO 08/01/2013 4.18 NO
102 Jarvis, Richard 10344 NO 17/01/2013 4.15 NO
103 Payne, Ross 10411 NO 29/01/2013 4.12 NO
104 Page, Ella 10405 NO 27/02/2013 4.04 NO
105 Southward, Amy 10461 NO 11/03/2013 4.00 NO
106 Hill, Richard 10321 YES 07/04/2013 3.93 YES
107 Enoch, Sid 10230 NO 25/04/2013 3.88 NO
108 Bell, Jacob 10014 NO 08/05/2013 3.84 NO
109 Gomes, Rui 10262 NO 30/05/2013 3.78 NO
110 Geary, Claire 10251 NO 10/07/2013 3.67 NO
111 Shepherd, Roddie 10447 NO 31/07/2013 3.62 NO
112 Diss, Sarah 10198 NO 30/07/2013 3.62 NO
113 Marshall, Andrew 10384 NO 20/08/2013 3.56 NO
114 Churcher, Colin 10113 NO 27/08/2013 3.54 NO
115 Nightingale, Simon 10400 NO 10/09/2013 3.51 NO
116 Gillespie, David 10253 NO 24/09/2013 3.47 NO
117 Mason, Matthew 10388 NO 01/10/2013 3.45 NO
118 Hendrie, Elaine 10318 NO 05/10/2013 3.44 NO
119 Wood, Peter 10495 NO 05/10/2013 3.44 NO
120 Lewis, Emma 10371 NO 05/10/2013 3.44 NO
121 Lewis, Katie 10379 NO 09/10/2013 3.42 NO
122 Bridges, Gemma 10073 NO 25/10/2013 3.38 NO
123 Batchford, Tanya 10011 NO 28/10/2013 3.37 NO
124 Paul, Leslie 10410 NO 12/11/2013 3.33 NO
125 Haggart, Alex 10300 NO 17/11/2013 3.32 NO
126 Irvine, Gordon 10342 NO 06/12/2013 3.27 NO
127 Darby, Alan 10182 NO 08/12/2013 3.26 NO
128 Hill, Laura 10319 NO 02/01/2014 3.19 YES
129 Earlam, Amanda 10217 NO 11/01/2014 3.17 NO
130 Gillespie, Catrin 10252 NO 13/01/2014 3.16 NO
131 Smith, Janet 10458 NO 18/01/2014 3.15 NO
132 Smith, Elaine 10456 NO 18/01/2014 3.15 NO
133 Graves, Barry 10266 NO 02/02/2014 3.11 NO
134 Martins, Pedro 10385 NO 18/02/2014 3.07 NO
135 Cwierz, Pawel 10172 NO 25/02/2014 3.05 NO
136 Hine, Martin 10324 NO 27/03/2014 2.96 NO
137 Hauffe, Justin 10313 NO 27/03/2014 2.96 NO
138 Bradley, William 10048 NO 04/04/2014 2.94 NO
139 Bradley, Matthew 10045 NO 04/04/2014 2.94 NO
140 Fraser, Dana 10242 NO 06/04/2014 2.93 NO
141 Chapman, Maggie 10102 NO 08/04/2014 2.93 NO
142 Thew, James 10474 NO 24/04/2014 2.88 NO
143 Keys, Ian 10345 NO 19/05/2014 2.81 NO
144 Dack, Holly 10173 NO 21/05/2014 2.81 NO
145 Foster, John 10241 NO 25/05/2014 2.80 NO
146 Reynolds, Felicity 10429 NO 29/05/2014 2.79 NO
147 Spring, Sadie 10462 NO 27/06/2014 2.71 NO
148 Haggart, Claire 10301 NO 28/07/2014 2.62 NO
149 Bartley, Alex 10010 NO 22/08/2014 2.56 NO
150 Chesterman, David 10104 NO 03/09/2014 2.52 NO
151 Bridges, Callum 10069 NO 01/10/2014 2.45 NO
152 Bell, Sarah 10017 NO 05/10/2014 2.44 NO
153 Oakhill, Alex 10402 NO 05/10/2014 2.44 NO
154 Enoch, Ellie 10218 NO 07/10/2014 2.43 NO
155 Loveday, Sharon 10382 NO 26/10/2014 2.38 NO
156 Leach, Laura 10350 NO 26/10/2014 2.38 NO
157 Hughes, Leon 10341 NO 27/10/2014 2.37 NO
158 Brown, Lorna 10090 NO 28/10/2014 2.37 NO
159 Bonner, Andy 10033 NO 09/11/2014 2.34 NO
160 Broughton, Melanie 10084 NO 09/11/2014 2.34 NO
161 Means, Robin 10390 NO 09/11/2014 2.34 NO
162 Graves, Gwen 10273 NO 16/11/2014 2.32 NO
163 Bell, Libby 10015 NO 28/11/2014 2.29 NO
164 Bell, Mark 10016 NO 04/12/2014 2.27 NO
165 Blackmore, Ros 10019 NO 05/01/2015 2.19 NO
166 Bridges, Sue 10079 NO 05/01/2015 2.19 NO
167 Bradley, Beth 10043 NO 13/01/2015 2.16 NO
168 Misinskiene, Ausra 10391 NO 18/01/2015 2.15 NO
169 Ester, Nicky 10231 NO 24/01/2015 2.13 NO
170 Graves, Clare 10272 NO 27/01/2015 2.12 NO
171 Richards, David 10433 NO 02/02/2015 2.11 NO
172 Fullman, Linda 10248 NO 12/02/2015 2.08 NO
173 Booth, Lauren 10502 NO 10/03/2015 2.01 NO
174 Morris, Isaac 10505 NO 14/04/2015 1.91 NO
175 Crane, Jack 10508 NO 30/04/2015 1.87 NO
176 Clarkson, Tammy 10511 NO 15/05/2015 1.82 NO
177 Peake, Jeremy 10512 NO 19/05/2015 1.81 NO
178 Smeeton, Adam 10513 NO 26/05/2015 1.79 NO
179 Trense, Alex 10515 NO 09/06/2015 1.76 NO
180 Rendell-Read, Zoe 10516 NO 13/06/2015 1.75 NO
181 Chapman, Lewis 10517 NO 16/06/2015 1.74 NO
182 Evans, Zoe 10521 NO 30/06/2015 1.70 NO
183 Thomas, Lauren 10522 NO 23/07/2015 1.64 NO
184 Royle, Peter 10524 NO 26/07/2015 1.63 NO
185 Cross, Ben 10525 NO 10/08/2015 1.59 NO
186 Porre, Maylis 10529 NO 06/09/2015 1.52 NO
187 Holland, Megan 10530 NO 01/10/2015 1.45 NO
188 Griffin, Paul 10533 NO 13/10/2015 1.41 NO
189 Griffin, Joanna 10532 NO 13/10/2015 1.41 NO
190 Garner, Ellis 10534 NO 25/10/2015 1.38 NO
191 Robertson, Iain 10535 NO 27/10/2015 1.37 NO
192 Aldridge, Stuart 10537 NO 29/10/2015 1.37 NO
193 Thow, Callum 10536 NO 29/10/2015 1.37 NO
194 Brereton, Julian 10538 NO 05/11/2015 1.35 NO
195 Piotrowski, Sarah 10539 NO 05/11/2015 1.35 NO
196 Margree, Catherine 10541 NO 19/11/2015 1.31 NO
197 Tempest, Daisy 10625 NO 21/11/2015 1.31 NO
198 Wisniewski, Jan 10544 NO 27/11/2015 1.29 NO
199 Scarlett, Andrew 10545 NO 04/12/2015 1.27 NO
200 Askew, Kim 10548 NO 31/12/2015 1.20 NO
201 Moden, Serena 10547 NO 31/12/2015 1.20 NO
202 Morris, Ben 10549 NO 03/01/2016 1.19 NO
203 White, Bethany 10551 NO 05/01/2016 1.19 NO
204 White, Jeremy 10550 NO 05/01/2016 1.19 NO
205 Macfarlane, Cara 10552 NO 10/01/2016 1.17 NO
206 Steyn, Rhys 10553 NO 12/01/2016 1.17 NO
207 Taylorson, Will 10554 NO 20/01/2016 1.14 NO
208 Davies-Trainer, Isobel 10556 NO 02/02/2016 1.11 NO
209 Mack, Alfie 10555 NO 02/02/2016 1.11 NO
210 Starling, Charlie 10557 NO 02/02/2016 1.11 NO
211 Frost, Harriet 10558 NO 09/02/2016 1.09 NO
212 Cullum, Jacob 10559 NO 16/02/2016 1.07 NO
213 Wood, Rachel 10560 NO 01/03/2016 1.03 NO
214 Greaves, Isaac 10561 NO 13/03/2016 1.00 NO
215 Mutter, Leah 10562 NO 20/03/2016 0.98 NO
216 Miller, Freddie 10563 NO 18/04/2016 0.90 NO
217 Lewis, Thomas 10564 NO 19/04/2016 0.90 NO
218 Abberley, Tim 10565 NO 23/04/2016 0.89 NO
219 Nevison, Charlie 10566 NO 02/05/2016 0.86 NO
220 Metcalfe, Chloe 10567 NO 03/05/2016 0.86 NO
221 Fretwell, Jason 10568 NO 04/05/2016 0.86 NO
222 Price, Jonathan 10569 NO 07/05/2016 0.85 NO
223 Armstrong, Kyle 10570 NO 09/05/2016 0.84 NO
224 Perkins, James  10573 NO 10/05/2016 0.84 NO
225 Metcalfe, Alex 10572 NO 10/05/2016 0.84 NO
226 Kirby-Cook, Cerys 10574 NO 10/05/2016 0.84 NO
227 Clark, Aren 10571 NO 10/05/2016 0.84 NO
228 Chatterton, Eva 10575 NO 15/05/2016 0.82 NO
229 Mac-Fall, Holly 10577 NO 15/05/2016 0.82 NO
230 Mac-Fall, Poppy 10578 NO 15/05/2016 0.82 NO
231 Chatterton, Lily 10576 NO 15/05/2016 0.82 NO
232 Haylett, William 10579 NO 16/05/2016 0.82 NO
233 Brown, Gabriel 10580 NO 17/05/2016 0.82 NO
234 Kirby-Cook, Eden 10581 NO 17/05/2016 0.82 NO
235 Diaz-Meco, Carlos 10583 NO 29/05/2016 0.79 NO
236 Mulholland, Ben 10584 NO 31/05/2016 0.78 NO
237 Wenn, Ashley 10585 NO 06/06/2016 0.77 NO
238 Misik, Paul 10587 NO 07/06/2016 0.76 NO
239 Roberts, Katie 10588 NO 07/06/2016 0.76 NO
240 Watts, Ruby 10589 NO 13/06/2016 0.75 NO
241 Watts, Isabel 10590 NO 13/06/2016 0.75 NO
242 Lee, James 10592 NO 14/06/2016 0.74 NO
243 Taylor, Oliver 10591 NO 14/06/2016 0.74 NO
244 Bell, Emily 10593 NO 20/06/2016 0.73 NO
245 Wright, Tracey 10594 NO 01/07/2016 0.70 NO
246 Murfitt, Hannah 10595 NO 05/07/2016 0.69 NO
247 Laws, Sam 10596 NO 06/07/2016 0.68 NO
248 Fisher , Debbie 10597 NO 25/07/2016 0.63 NO
249 Palmer, Leah 10598 NO 26/07/2016 0.63 NO
250 Arnold, Emily 10605 NO 15/08/2016 0.57 NO
251 Tatum, Lee 10599 NO 17/08/2016 0.57 NO
252 Carter, Sarah 10600 NO 18/08/2016 0.57 NO
253 D'Ayala, Leo 10610 NO 23/08/2016 0.55 NO
254 Dewison, Paul 10601 NO 31/08/2016 0.53 NO
255 Murfitt, Amanda 10603 NO 30/08/2016 0.53 NO
256 Garrod, Sarah 10602 NO 30/08/2016 0.53 NO
257 Oakhill, Sam 10604 NO 02/09/2016 0.53 NO
258 Bell, Caitlin 10613 NO 04/09/2016 0.52 NO
259 Fraser, Elena 10606 NO 06/09/2016 0.52 NO
260 Blackman-Edney, James 10607 NO 07/09/2016 0.51 NO
261 King, Chrissie 10608 NO 08/09/2016 0.51 NO
262 Turner, Mark 10482 NO 26/09/2016 0.46 NO
263 Enoch, David 10609 NO 26/09/2016 0.46 NO
264 Smith, Justin 10611 YES 22/10/2016 0.39 YES
265 Lester, Jessica 10633 NO 22/10/2016 0.39 NO
266 Wolfe, Oscar 10612 NO 23/10/2016 0.39 NO
267 Price, Rebecca 10616 NO 25/10/2016 0.38 NO
268 Thew, Lucy 10615 NO 25/10/2016 0.38 NO
269 Hughes, Sarah 10614 NO 01/11/2016 0.36 NO
270 Pope, Robert 10617 NO 01/11/2016 0.36 NO
271 Grimshaw, Simon 10619 NO 07/11/2016 0.35 NO
272 Hall, James 10618 NO 07/11/2016 0.35 NO
273 Davies, Joseph 10620 NO 13/11/2016 0.33 NO
274 Walbyoff, Megan 10621 NO 14/11/2016 0.33 NO
275 Smith, Jasmine 10622 NO 15/11/2016 0.32 NO
276 Cawthorn, Chris 10623 NO 20/11/2016 0.31 NO
277 Bishop , Adam  10624 NO 20/11/2016 0.31 NO
278 Barnes, Jordan 10627 NO 21/11/2016 0.31 NO
279 Tempest, Ethan 10626 NO 21/11/2016 0.31 NO
280 Iordache, Alina 10628 NO 22/11/2016 0.31 NO
281 Crawford, Henry 10629 NO 29/11/2016 0.29 NO
282 Chambers, Carlene 10630 NO 19/12/2016 0.23 YES
283 Redman, Lisa 10634 NO 05/01/2017 0.19 YES
284 Stewart, Alison 10632 YES 18/01/2017 0.15 YES
285 Waggitt, Paul 10635 NO 22/01/2017 0.14 YES
286 Golding, Amanda 10631 NO 02/02/2017 0.11 YES
287 Steven, Lucy 10636 NO 16/02/2017 0.07 YES